Düpedüz iyi bir film: Canım Kardeşim

Yayın Tarihi : 23 Ocak 2016
11312
Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral'ın oynadığı Canım Kardeşim gişede bekleneni veremedi, ancak kesinlikle görmezden gelinmeyecek bir film.

 

Canım Kardeşim'de ağabey-kardeşi canlandıran Tarık Akan ile Kahraman Kıral, çekimler dışında da çok iyi anlaştı.Dün bir film gördüm.  Bir Türk filmi. Siz bu satırları okurken benim «dün»üm, sizin geçen haftanız olacak. Olsun! Geç görmek, hiç görmemekten, hele görmezlikten gelmekten elbette iyidir. Özellikle görmezlikten gelenlere inat, sizlere «dün» gördüğüm «Canım Kardeşim«» isimli filmden sözetmek istiyorum.

Canım Kardeşim'in yapımcılık sorumluluğunu Nahit Ataman yüklenmiş. Yönetmeni ise Ertem Eğilmez. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazmış olduğu filmin, görüntü yönetmeni Erdoğan Engin. Canım Kardeşim'in önemli rollerini Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kahraman Kıral, Metin Akpınar, Necdet Yakın, Kemal Sunal, Sıtkı Akçatepe ve Adile Naşit bölüşüyorlar.

Tarık Akan, Canım Kardeşim'de ilk kez gerçekçi bir rolde oynuyor.Öncelikle belirtmek isterim ki, Canım Kardeşim, Tanrıya şükürler olsun iyi niyetli bir film değil. Düpedüz, sözcüklerin en yalın anlamıyla iyi film. Şu son beş, on yıl içinde sanatın ve günlük yaşantımızın akışı içinde «iyi niyet» deyimi öylesine sık, yersiz ve gereksiz kullanıldı ki, bu sözcük benim dil dağarcığımda anlamını yitirdi...

Evet, «Canım Kardeşim» senaryosu, rejisi, görüntü yönetimi, sinema dili, duyurusu, gerilimi, kurgusu ve tanıtma yazıları ile gerçekten iyi bir film. Tıpkı iyi bir roman, iyi şiir, iyi bir öykü, iyi bir resim gibi «Canım Kardeşim» de iyi bir film.

Oldukça sağlam bir senaryo kuruluşu var kordelanın. Çarpıcı bir dili, gerçekçi bir tutumu... Canım Kardeşim'in bu özelliği, kameranın belgesel film çalışmalarını andıran sağlam gözlemciliği ile daha yeterli bir boyut kazanıyor. Üstelik dramatik yapı, daha bir etken hale geliyor.

Halit Akçatepe ile Tarık Akan, Canım Kardeşim'de aralarından su sızmayan iki arkadaş rolünde...Rejisör Eğilmez'in yönetimi de gerçekten başarılı. Birincisi, tiplemeler çok iyi yapılmış. Oyuncuların hepsi, yerli yerine oturmuş. Sonra yönetmen bu gencecik sanatçıları abartmadan uzak, yeterli kompozisyonlarla kameranın karşısına çıkarmış. Böylece ErtemEğilmez, daha başlangıçta hem hikayenin kişilerini, hem de oyuncularını kazanmış.

Melodram bir sanat türüdür. Eski ve köklü bir geleneği vardır. Özellikle sinema bu türde unutulmaz eserler vermiştir. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde «melodram» sözcüğünün karşılığında şöyle yazar: «Pek acıklı rastlantılar üzerine kurulmuş dram».

İnsan yaşantısı ise, genellikle pek acıklı rastlantılar üzerine kurulmuş dramlarla doludur. Bu böyle olunca melodram, sinemanın vazgeçilmez bir öğesi sayılır. Böyle de olmuştur. Ama Türk sineması bir yanlış kavramlar kargaşası içinde bulunageldiğinden, gerçek bir yedinci sanat türü olan melodram, yanlış tanımlanmış, hor görülmüş ve sömürülmüştür.

Canım Kardeşim'in yönetmeni Ertem Eğilmez, çekimler sırasında Halit Akçatepe ve Tarık Akan ile bir sohbette...Oysa Türk sinemasında da komediye, drama, müzikli komediye, müzikli drama ve benzerlerine olduğunca melodrama da gereklilik vardır. İşte «Canım Kardeşim» bu türün gerçek anlamda ve pek az sayıdaki başarılı örneklerinden biridir. Kordelanın «iyi film» özelliğinin yanı sıra, başarılı bir melodram denemesi oluşu da, küçümsenilmeyecek bir ayrıcalıktır. Sinemaya, özellikle Türk sinemasına ilgi duyanların bu «iyi filmi» görmelerini içtenlikle salık veririm.


(Yazı: Çetin A. Özkırım - Ses Dergisi)

( 6 Mayıs 1973)