Karadeniz'in incisi Amasra

Yayın Tarihi : 25 Aralık 2012
10568
İstanbul, Ankara ve yakın çevrelerden birçok turist kafileleri Amasra'yı ziyaret etmektedir. Otel ve pansiyon adedi günden güne artmakta, Amasra bir turistik belde olarak gelişmektedir.


Amasra bir tatil ve dinlenme beldesi olduğu kadar, tarihi bir kasabadır. Kale ve diğer tarihi eser kalıntıları çok eski zamanlara aittir.Zonguldak'la İnebolu arasında küçük bir ara iskele olan Amasra, Bartın ilçesine bağlı şirin bir bucak merkezidir.

Kuzeye doğru uzanan bir yarımada üzerine kurulmuş olan Amasra'nın doğu ve batısında iki koy vardır. Bunlardan doğudakine «Büyük Liman», batıdakine «Küçük Liman» denir.

Büyük Liman'daki mendirek fırtınalı havalarda gemilere barınak olur. Amasra deniz yoluyla İstanbul ve diğer limanlara, 17 kilometrelik kara yoluyla da Bartın'a bağlıdır.

Denizyolları'nın Ayancık ara postası her cumartesi saat 18:00'de Istanbul'dan hareketle, pazartesi saat 04:00'te Amasra'ya varır. Amasra'dan çarşamba günü 04:00'te hareketle İstanbul'a döner. Birinci mevki 89, ikinci mevki 62 liradır. Bu rakamlara yemek ücreti dahildir.

Ankara'dan Zonguldak'a posta treni her gün saat 18:00'de hareket eder. Küçük bir adacığın üzerinde yer alan Kız Kulesi'nin kalıntıları...Kokaksu, Amasra'ya en yakın tren istasyonudur. Kokaksu'dan Ankara'ya hareket saati 20:24'tür. Yol 15 saat sürer; ücretler birinci mevki 60, ikinci mevki 42 liradır. Ayrıca pazartesi ve cuma günleri Zonguldak'a giden motorlu trenler, Kokaksu'dan geçer. Motorlu trenin dönüşü salı ve cumartesi günleridir. Ücret 51 lira 90 kuruştur.

Kokaksu-Bartın-Amasra arasında otobüs ve dolmuş seferleri yapılır. Ücret; Kokaksu-Bartın 225, Bartın-Amasra 300 kuruştur.

Yazın Ankara ve İstanbul'dan kalkan uçaklar Amasra'ya 52 kilometre uzaklıktaki Kokaksu Havaalanı'na uğrar. Ücret, Ankara-Kokaksu 85, İstanbul-Kokaksu 120 liradır.

Ankara'dan Amasra'ya direkt otobüs seferleri de yapılır. Yol 7-8 saat, ücret 20 liradır. 11 48 43 numaralı telefondan tamamlayıcı bilgi alınabilir. Traveller Seyahat Acentası (Telefon: 12 47 86) Amasraya haftalık turistik seferler tertiplemiştir, ücret bir haftalık otel ve yol masrafı dahil 115 ila 150 liradır.

Amasra'da biri turistik olmak üzere 6 otel, bir pansiyonlu otel vardır. Yatak adetleri 200'e yaklaşır. Fiyatları 10 lira ile 4 lira arasında değişir. Ayrıca 200'e yakın pansiyon ailelere aylığı 600-750, mevsimliği 1000-1500 lira arasında kiraya verilir. Tahta oymacılığı Amasra'da dededen kalma bir sanat koludur. "Çekici" denilen sanatkarlar, iptidai tezgahlardan birbirinden ilgi çekici biblo ve oyuncaklar çıkarır.Amasra'daki otel, pansiyon ve lokantalar Avrupai konfora haiz modern müesseseler değildir. Bununla beraber iyi bir tatil geçirilmesine imkan verecek rahatlığı sağlamaktadır.

Amasra'da 6 tane lokanta vardır. Bu lokantalarda üç kap yemek 4 ila 5 liraya yenebilir. Bunlara ilaveten iki de plaj gazinosu vardır. Amasra'da yiyecek maddeleri, bilhassa balık bol ve ucuzdur.

Amasra'nın özelliklerinden biri olan «Çekicilik» denen tahta oymacılığı sanatının orjinal hatıra eşyaları, turistler tarafından adeta kapışılır. Amasra'yı Sevenler Derneği'nin teşebbüsleriyle başlayan turizm çalışmaları Amasra'nın kalkınmasını sağlamış, kasabanın harita ve imar planı, eski eserler müzesi, elektrik, belediye, kadastro gibi hizmetler başarılmıştır.

Broşür ve türlü yayınlarla yurt içinde ve dışında tanıtılan Amasra'da turizm yepyeni bir anlayışla hayat bulmaya başlamıştır. 15 yıl önce kiralık tek ev yokken, bugün hemen bütün evler pansiyon haline getirilmiş veya kiraya verilmeye başlanmıştır.

Amasra'nın yerini gösteren harita...Deniz mevsimi Amasra'yı ziyaret zamanıdır. Tarihi kalesi, emsalsiz denizi ve tabii güzellikleriyle, Amasra gelecek misafirlerini mükemmel bir şekilde istirahat ettirmeye hazırdır. Amasra plajlarında kimseden çekinmeden denize girilebilir ve kamp kurulabilir. Amasra halkı dürüst karakterli ve misafirperverdir.

Amasra, İran hükümdarı Dara'nın kardeşi Oksiyatees'in kızı ve Diyonis'in karısı Amastris tarafından kurulmuş ve Amastris adını almıştır. Amasra daha sonra Roma ve Bizanslıların eline geçmiş, 1461'de Fatih Sultan Mehmet zamanında Sadrazam Mahmut Paşa tarafından teslim alınmıştır. Fatih, Amasra'yı çok beğenmiş ve oraya «Çeşm-i Cihan» adını vermiştir.

Behçet Kemal Çağlar da "Amastris Masalı"nı şöyle bitirir: "Yeryüzünün emsalsiz yeri nerde deseler, insafı zevki olan akla Amasra gelir."

(Not: Manşet fotoğrafında, Amasra'daki Büyük Liman ve plaj görülüyor...)

Yazı: Turgut Bıçakçıoğlu

(Hayat dergisi - 13 Temmuz 1961)