Ortaşark'ın en hareketli tayyare meydanı: Yeşilköy

Yayın Tarihi : 25 Ekim 2017
3201
Son aylar içinde yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada çehresi en fazla değişen yerlerden biri de Yeşilköy Hava Meydanı oldu.

 

Bu yakınlarda Yakınşark'ta hiçbir tayyare meydanının 'geldi, gitti' tahtası Yeşilköy'deki kadar meşgul değildir. Yeni bir kayıt düşülmediği an yoktur.Bir çok saatleri sükunet içinde geçen eski Yeşilköy Hava Alanı'nın yerine şimdi karşımızda hemen hemen her milletin uçakları inip kalkan hareketli, telaşlı, kalabalık bir tayyare meydanı vardır.

Öyle ki günün bazı saatlerinde birer, ikişer dakika ara ile Yeşilköy'e mesela dört tane, dört motörlü dev uçak birden inmektedir. Hatta büyük tayyarelere yer açmak düşüncesiyle bugünkü modern meydanın hangarlara doğru biraz daha genişletilmesi dahi kararlaştırılmıştır.

Daha bir kaç ay öncesine kadar Kahire, meşhur Almaza ve Famlu meydanları ile şarkın en büyük hava merkezi halinde çalışmakta idi. Garptan gelen bütün uçaklar, Afrika'dan, Orta ve Uzakşark'tan,  Avustralya'dan gelen bütün tayyareler Kahire'den geçmekte idi. Ortaşark'taki siyasi durumdan sonra pek çok hava şirketleri yollarını Kahire yerine, İstanbul'dan geçirmektedir. Bu suretle Yeşilköy, Yakınşark'ın en trafikli hava alanı olmuştur.

Geçen ay içinde Yeşilköy Hava Meydanına inip kalkan 3000 uçak kaydedilmiştir. Bu 3000 iniş ve havalanışa bizim Türk Hava Yolları'nın tayyareleri dahil değildir. Bu ehemmiyetli rakamlardan sonra ayrıca İngiliz, Avustralya, Hindistan ve diğer bazı yabancı şirketler seferlerini Türkiye üzerinden geçirmeye başlamışlardır. Yalnız İngilizlerin Yeşilköy'e getirdikleri yeni uçuş servisleri haftada 50, ayda 200 tayyareye varmaktadır. Türk personeli bu büyük trafiği son derece dirayetle idare etmektedir.Bugün İstanbul'dan dünyanın en uzak yerlerine gitmek, mesela Avustralya Hava Yollan geldikten sonra Yeşilköy'den binip, aynı uçakla ta Sidney'e gitmek kabildir. Yeşilköy artık dünya hava yollarının kavşağı, dünya havalarının dört yol ağzı vaziyetine girmiştir.

Bütün bu büyük trafiğe rağmen, çok mühim bir iş olan meydan operasyonlarında, Türk personelinin gösterdiği faaliyet yabancı havacıların hepsini pek memnun etmektedir.

Bugünlerde Yeşilköy Hava Meydanı'nın kulesinde çalışanların başlarını kaşımaya vakitleri yoktur. Fotoğraf bir inişin meydan kulesinden idaresini gösteriyor.

(Hayat Dergisi - 4 Ocak 1957)